Požadovaný text nenalezen. ZijmeNaplno.cz -  
 • bublinky
  Zábava a radost pro vaše děti
 • projekty do škol
  Projekty do škol
 • pro dospělé
  Semináře a workshopy pro dospělé
 • Mimoškolní aktivity pro děti
  Mimoškolní aktivity pro děti

Aktuality

29.10.2019 Jak nezamrznout u tabule: 6.11.2019 - Most

Jak nezamrznout u tabule: 6.11.2019 - Most

Seminář je určen učitelům 1.stupně a je zaměřen na hry a činnosti, které oživí vyučování, zvednou žáky ze židle a vypnou unavenou hlavu. Hry lze zařadit do výuky českého jazyka, matematiky, hudební výchovy, dramatické výchovy nebo do třídnických hodin. Nabízený soubor her a činností také otevírá radost, spontánnost, hravost, kreativitu, soustředění a komunikaci, vede ke zlepšení chování žáků, ke zmírnění agrese, ke vzájemné toleranci a vzájemnému respektu. Všechny hry, nápady a náměty jsou prakticky vyzkoušené, vycházejí bezprostředně z praxe na prvním stupni ZŠ. Seminář je inspirací, jak motivovat žáky a jak dosáhnout toho, aby výuka nebyla nudou.

Zde možnost přihlásit se: http://old.pcul.cz/index.php

29.10.2019 Jak na hudebku: 14.11.2019 - Litoměřice

Jak na hudebku: 14.11.2019 - Litoměřice

Seminář, který rozproudí hudební energií v každém z nás. Smyslem semináře je poskytnout možnost prakticky si vyzkoušet různé způsoby práce s hudebním materiálem vhodným k okamžitému, ale i dlouhodobému využití ve škole. Tvůrčí dílna nabízí moderní pojetí hudební výchovy, propojuje hudební výchovu s moderní technologií (využívá internetového serveru YouTube), Je zaměřena na klidné i dynamické hudební aktivity, které se dají využít v hudební výchově, ale poslouží i v jiných hodinách k uvolnění napětí z vyučování. Nabídne rozmanitou práci s třídním kolektivem – práci ve vícehlasu, hru na Orffovy nástroje, pohybové ztvárnění, rytmický doprovod hrou na tělo, aktivní poslech, hru na boomwhackery. Umožňuje seznámit se s účinkem všech aktivit „na vlastní kůži“.

Zde možnost přihlásit se: http://old.pcul.cz/index.php

29.10.2019 Jak nezamrznout u tabule: 19.11.2019 - Plzeň

Jak nezamrznout u tabule: 19.11.2019 - Plzeň

Seminář je určen učitelům 1.stupně a je zaměřen na hry a činnosti, které oživí vyučování, zvednou žáky ze židle a vypnou unavenou hlavu. Hry lze zařadit do výuky českého jazyka, matematiky, hudební výchovy, dramatické výchovy nebo do třídnických hodin. Nabízený soubor her a činností také otevírá radost, spontánnost, hravost, kreativitu, soustředění a komunikaci, vede ke zlepšení chování žáků, ke zmírnění agrese, ke vzájemné toleranci a vzájemnému respektu. Všechny hry, nápady a náměty jsou prakticky vyzkoušené, vycházejí bezprostředně z praxe na prvním stupni ZŠ. Seminář je inspirací, jak motivovat žáky a jak dosáhnout toho, aby výuka nebyla nudou.

Zde možnost přihlásit se: https://www.kcvjs.cz/vzdelavani-ucitelu/jak-nezamrznout-u-tabule

29.10.2019 Slunce je fér: 20.11.2019 - Karlovy Vary

Slunce je fér: 20.11.2019 - Karlovy Vary

Námětem pro seminář se stala píseň Slunce je fér. V textu této písně se zpívá o tom, že Slunce je fér, protože ono nechce nic mít, nic nedluží a svítí na každého stejně, nešidí, odvede své a neslíbí, co nedokáže. Jak toto stejné naučit žáky? Jak docílit toho, aby se žáci chovali „fér“ k sobě navzájem? Seminář nabízí praktické náměty, jak lze dosáhnout, aby všem ve třídě bylo dobře, nabídne a poskytne nástroje, které pomohou žákům převzít vlastní zodpovědnost za své chování a jednání a tím zlepšit celkové klima třídy, školy. Všechny aktivity vycházejí bezprostředně z praxe, opírají se o odborné poznatky, o vlastní zkušenosti z pedagogického i osobního prostředí lektorky.

7.10.2019 ŽIVOT NAŽIVO - prožitkové tance - každé úterý od 19.00 do 20.30 hodin, studio Wacl Litvínov

ŽIVOT NAŽIVO - prožitkové tance - každé úterý od 19.00 do 20.00 hodin, studio Wacl Litvínov

Zvu Vás do prostoru, kde je vše dovoleno a vítáno - tančit, stát, ležet, smát, plakat, zpívat, mlčet... Kde nic není ani správně, ani špatně. Kde každý z nás je, jaký je a věci jsou tak, jak jsou. 

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.