Úvod >

Blog

Aktuality

UČITEL HRDINA

UČITEL HRDINA

Miluje svojí práci, je vděčný za své poslání. Dělá vyučování jinak, nebojí se ukázat "jinakost", nebojí se plavat proti proudu. Učí se od svých žáků a z běžných každodenních zkušeností. Slepě nevěří zaběhlým stereotypům. Žije v radosti, údivu a úžasu. Nebere se tak moc vážně. Poznává sám sebe, skrze sebe mění svět. Chodí se svými žáky naboso, může i blátem. Umí přijmout, nelpět, omluvit se a poděkovat. Vnímá s pokorou přesah lidského bytí.

DĚTI VERSUS DOSPĚLÍ aneb HRAD VERSUS 2+KK

DĚTI VERSUS DOSPĚLÍ aneb HRAD VERSUS 2+KK

Na začátku naší životní pouti se všichni podobáme velkému středověkému hradu. Narodíme se a máme v sobě mnoho komnat, sálů a pokojíčků, které jsou nám vlastní a přirozené. Když jsme děti, používáme celý svůj hrad, všechny jeho místnosti. V každé místnosti prožíváme radost. Žádná místnost nám nepřipadá nebezpečná. Vše je tak, jak má být. A pak to přijde! Dostaneme se do rukou rodičů, učitelů, vychovatelů a společnosti. A donekonečna slyšíme: "Nezlob" "Neodmlouvej" "To se nedělá" "Přestaň" "To se nehodí".... A tak, abychom potěšili ostatní, postupně místnosti ve svém hradě zavíráme a vzdáváme se částí sebe samých. A když jsme pak dospělí, ztrácíme svůj hrad a stěhujeme se do 2+KK. Postupem času zapomeneme, že jsme vlastnili velký středověký hrad a navrch k tomu zapomeneme, že jsme zapomněli.

JEDEN VÝLET DO PŘÍRODY a mnoho splněných očekávaných školních výstupů

JEDEN VÝLET DO PŘÍRODY a mnoho splněných očekávaných školních výstupů

Tato doba dává příležitost nahlédnout pod pokličku vzdělávání úplně každému, jsme v tom teď všichni spolu - rodiče, žáci, učitelé. Každý v současné době hledá způsob, jak nejlépe vyučovat. Nabízí se řada možností, kterými zpestřit učení doma. Pro mě vyučování nikdy neznamenalo sedět za stolem a přepisovat učebnice nebo vyplňovat pracovní sešity. To ne. Vyučování musí být akce! Ve vyučování musí být život! Vyučování MUSÍ děti bavit. V současné době mi zbyli pouze dva žáci, jedna tercie Gymnázia a jeden druháček, oba mí vlastní. A tak se spolu učíme, ale ne vždy jenom za stolem. Například včera jsme vyrazili na Kotelní jezírko (vřele doporučuji) a procvičili si toto učivo:

1. plánování - žák naplánuje trasu, vytyčí cílový bod, připraví svačinu, 2.matematika - žák vypočítá, zda nám stačí obsah nádrže na benzín na cestu tam i zpět, 3.vlastivěda - žák se orientuje po značených i neznačených turistických cestách, využívá svých znalostí i moderní technologie mapy.cz, 4.český jazyk - žák vysvětlí a odůvodní pravopis ve slově Komáří vížka (tam jsme zaparkovali auto), 5.čtení - žák čte s porozuměním turistické rozcestníky a turistické naučné tabule, 6.tělesná výchova - žák zdokonaluje své fyzické i psychické zdraví pobytem v přírodě, zvyšuje své fyzické dovednosti při přeskoku přes potok bez odrazového můstku, 7.IT - žák fotografuje a po návratu domů pracuje na úpravách fotografií, o které se s Vámi dělíme

Mezi sourozenci rozdílného věku probíhá vzájemné párové učení. V rodině se upevňují pevné vazby a vztahy. Píši tento článek jako vášnivý pedagog a zároveň jako milující máma. Učitelé, uvěřte možnosti, že pokud "neproberete všechnu látku", i tak z dětí mohou vyrůst šťastní a moudří lidé. Odpočiňte si a těšte se, až budete se žáky zase před tabulí. Rodiče, myslete na Vaše duševní zdraví, splňte s dětmi to, co je ve vašich silách, nechoďte přes limit. Děti, máte možnost vzít zodpovědnost do svých rukou, tak to udělejte!

Přeji Všem mnoho fyzických i psychických sil a pevné zdraví.

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.