Úvod > Spolu a Smysluplně >

Jakub Kacar

Jakub Kacar nikdy nebral hudbu příliš vážně a tradičně vybočoval ze zažitých konvencí, až se mu hudba stala nejen koníčkem, ale i zaměstnáním na bezmála dva celé úvazky. Od chvíle, kdy dostudoval všeobecné gymnázium svou činnost směřoval pouze hudebním směrem.  V současnosti je pedagogem na pražské konzervatoři, PF UJEP a ZUŠ Litoměřice, kde řídí dětský sbor SamoHlásek, orchestr Guláš, učí hru na housle, violu a elektronické zpracování hudby či práci s programem Sibelius aj. Dále pracuje jako akademický pracovník na PF UJEP, kde se zaměřuje na hudebně pedagogické disciplíny a hudební technologie. Stále četněji se věnuje lektorské činnosti pro Společnost pro hudební výchovu ČR, NIDV, Českou filharmonii, Českou Orffovskou společnost či soukromě a to i mimo ČR. Od roku 2018 intenzivně pracuje na hudebně edukačních projektech Music EDUcoolOGY a Play with Me! Organizuje Jirkovskou Sborympiádu a hudebně výchovné konference pod názvem „Hudební výchova pro 3. tisíciletí“.

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.