Úvod >

Projekty do škol

HUDEBNÍ WORKSHOPY, které rozproudí hudební energií v každém dítěti - aktuální nabídka pro školní rok 2024/2025

Pro Vaše žáky nabízíme interaktivní hudební workshopy, které jsou navrženy tak, aby rozproudily hudební energii v každém dítěti a podpořily tvořivý přístup k hudbě. Hudební workshopy jsou vhodné pro mateřské školy, školy prvního i druhého stupně a nabízejí zážitek plný hudby, zábavy a vzdělání.

 

projekty-1Co můžete očekávat:

Interaktivní zážitek: hudební dílny jsou plné interaktivních aktivit, které angažují děti a umožňují jim projevit se hudbou. Děti budou hrát na různé hudební nástroje, zpívat, tvořit a tančit. 

Rozvíjení hudebních dovedností: skrze zábavné aktivity pomáháme dětem rozvíjet hudební dovednosti, především rytmus.

Tvořivost: podporujeme tvořivý přístup k hudbě, což dětem umožňuje vyjádřit své emoce skrze hudbu. 

Spolupráce a týmová práce: workshopy podporují týmovou spolupráci. Děti se učí poslouchat a reagovat na ostatní, což jsou důležité dovednosti pro život.

Bezpečné a přátelské prostředí: všechny aktivity jsou navrženy tak, aby byly vhodné pro věk dětí a v souladu s pedagogickými standardy.

Radost z hudby: navrhujeme hudební dílny tak, aby přinášely dětem nejen hudbu, ale především radost a uvolnění. 

Flexibilita: workshopy mohou být postavené na míru Vašim představám. 

 

Proč vybrat hudební workshopy

Všechny hudební workshopy přes vlastní prožitky upevňují sociální vazby mezi dětmi, zvyšují schopnost koordinace, jsou prevencí proti agresi, zprostředkovávají odreagování a emocionální vybití, rozvíjí kreativitu, pozitivně ovlivňují prostředí dětského kolektivu. 

Po celou dobu trvání hudebně – pohybové dílny jsou všechny děti plně aktivní. Vystřídají hudební aktivity zaměřené na rytmus, zahrají si na netradiční hudební nástroje, vyzkouší hru na africký buben djembe. Ze svých vlastních těl vytvoří rytmický orchestr. Hudební nástroje a vlastní tělo účastníků jsou prostředkem k neverbální komunikaci.

 

 

Nabídka hudebních workshopů

1. Workshop „Prožitkové bubnování“

Tento workshop je zaměřen na rozvoj rytmických dovedností dětí prostřednictvím bubnování. Děti si zahrají na různé bicí nástroje, jako jsou africké bubny djembe, a naučí se základní rytmické vzorce a techniky. Workshop je navržen tak, aby byl zábavný a interaktivní, podporoval spolupráci a týmovou práci mezi dětmi a pomáhal jim vyjádřit své emoce skrze hudbu.

Co můžete očekávat:

 • Zábavu a interakci: workshop je plný her a aktivit, které děti baví a motivují je k zapojení.
 • Různé nástroje: děti si vyzkouší hru na různé bicí nástroje, zejména na africké bubny djembe.
 • Rozvoj rytmických dovedností: naučí se základní rytmické vzorce a techniky, které jim pomohou rozvíjet jejich hudební schopnosti.
 • Spolupráce a týmová práce: aktivity jsou navrženy tak, aby podporovaly spolupráci mezi dětmi a učily je pracovat v týmu.
 • Vyjádření emocí: bubnování jako forma hudebního vyjádření pomáhá dětem vyjádřit své emoce a rozvíjet jejich kreativitu.

Výhody tohoto workshopu:

 • Hraní na bicí nástroje pomáhá dětem rozvíjet jemnou i hrubou motoriku a multitasking
 • Rytmické aktivity stimulují mozek a podporují kognitivní funkce, jako je paměť, pozornost a logické myšlení.
 • Děti se učí naslouchat ostatním, respektovat rytmus skupiny a rozvíjet komunikační schopnosti.
 • Bubnování může být skvělým způsobem, jak děti uvolní napětí a stres, čímž přispívá k jejich celkovému psychickému blahu.
 • Úspěch v hudebních aktivitách zvyšuje sebevědomí a sebedůvěru dětí.
 • Děti mají příležitost vyjádřit svou kreativitu a fantazii skrze hudbu, což podporuje jejich emocionální a intelektuální růst.

Možnosti kombinace s pedagogy:

Pro pedagogy nabízíme metodický workshop, který se zaměřuje na integraci rytmu do výuky. Účastníci získají metodické postupy,  jak efektivně využívat hudbu k podpoře fyzického rozvoje dětí, jak vést aktivity, které jsou přínosné pro jejich rytmické cítění a koordinaci a jak motivovat děti k aktivnímu zapojení do hudebních aktivit.

 

 

2. Workshop "Už ty pilky dořezaly"

V tomto workshopu se děti seznámí s výrobou vlastního hudebního nástroje boomwhackers. Nejprve se naučí, jak tyto jednoduché a zábavné nástroje vyrobit, a poté je použijí k tvorbě hudby. Workshop kombinuje tvořivost a praktické dovednosti s hudebním vzděláním, což dětem umožňuje objevovat a vyjadřovat svůj hudební talent.

Co můžete očekávat:

 • Zábavu a interakci: děti se budou bavit při výrobě svých vlastních boomwhackers
 • Experimentování s tóny: po dokončení nástrojů budou moci děti zkoumat různé tóny a melodické vzorce, což posílí jejich schopnost vnímat a reprodukovat hudbu.
 • Podpora týmové spolupráce: týmová práce při výrobě a následná společná hudba posílí dovednosti spolupráce a komunikace mezi dětmi.
 • Rozvoj kreativity: děti budou mít prostor experimentovat s různými hudebními motivy a vytvářet vlastní melodie, což podporuje jejich kreativitu a expresivitu.
 • Rozvoj osobního ducha: na závěr děti nejen získají své vlastní vyrobené boomwhackers, ale také nové dovednosti a radost z hudby a prožitku

Výhody tohoto workshopu:

 • Umožňuje dětem prakticky prozkoumat principy hudební tvorby a zvuku
 • Podporuje rozvoj spolupráce a komunikačních dovedností
 • Poskytuje prostor pro individuální kreativitu a sebeprosazení v hudebním prostředí
 • Nabízí zábavný a interaktivní způsob učení, který spojuje praktické dovednosti s uměleckým vyjádřením
 • Podporuje celkový rozvoj dítěte a radost  z hudby a společného tvoření

Možnosti kombinace s pedagogy:

Pedagogové získají metodické postupy, jak děti zapojit do výroby boomwhackers a jak tyto nástroje využít v hudební výchově. Získají praktické zkušenosti a tipy, které jim pomohou efektivně integrovat hudební nástroje do výuky a podporovat tak kreativitu a hudební rozvoj dětí.

 

 

3. Workshop "Hudba a pohyb"

Tento workshop je zaměřen na propojení hudby a pohybu, čímž podporuje celkový rozvoj dětí. Děti se naučí, jak hudbu vnímat nejen sluchem, ale i pohybem celého těla. Workshop zahrnuje aktivity jako taneční hry, rytmická cvičení a pohybovou improvizaci na hudbu. Cílem je rozvíjet koordinaci, rytmické cítění a kreativní vyjádření dětí.

Co můžete očekávat:

 • Interaktivní taneční hry: Děti se zapojí do zábavných tanečních her, které podporují jejich fyzickou aktivitu a týmovou spolupráci.
 • Rytmické cvičení: Prostřednictvím pohybových aktivit na hudbu se děti učí základním rytmickým dovednostem a synchronizaci pohybů.
 • Pohybová improvizace: Děti budou mít příležitost vyjádřit svou kreativitu a emoce prostřednictvím volného tance a pohybové improvizace.

Výhody tohoto workshopu:

 • Aktivity podporují fyzický rozvoj dětí a zlepšují jejich koordinaci a motorické dovednosti.
 • Pohybová improvizace dává dětem prostor pro vlastní vyjádření a rozvoj kreativity.
 • Workshop je navržen tak, aby byl zábavný a přinášel dětem radost z hudby a pohybu.

Možnosti kombinace s pedagogy:

Pro pedagogy nabízíme metodický workshop, který se zaměřuje na integraci hudby a pohybu do výuky. Pedagogové se naučí, jak efektivně využívat hudbu k podpoře fyzického rozvoje dětí a jak vést pohybové aktivity, které jsou přínosné pro jejich rytmické cítění a koordinaci.

 

 

 

Naší snahou je oslovit, inspirovat a "občerstvit" hudbou širokou veřejnost z řad dětí i dospělých.

Pracujeme na základě bohytých pedagogických zkušeností v oblasti nejen hudebního vzdělávání dětí.

Věříme, že hudba by měla být radostí, zábavou, ale také vzdělávacím prvkem. Workshopy kombinují obě tyto složky. 

Nabízíme různé možnosti balíčků kombinované s workshopy pro pedagogy.

 

Dejte dětem šanci objevit svůj hudební potenciál a zažít radost z hudby!

Kontaktujte nás ještě dnes a rádi s Vámi probereme Vaše konkrétní požadavky a možnosti spolupráce. 

Nechte nás být Vaším partnerem v rozvoji hudebního vzdělání dětí!

 

Kontaktujte nás

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.